International Conference: Sustainability in Supply Chains

International conference on Sustainability in Supply Chains on Friday 27 October 2017 in Poland.  
 
Wersja polska poniżej / For Polish see below.  

Sustainability in the supply chain should be a core strategic concern for companies and multinationals in an age where we are running up against several planetary boundaries. But how do companies work with sustainability? How are they, if at all, incorporating the UNs Sustainable Development Goals into their own business strategies? What are the pitfalls and the obstacles to sustainability in supply chains? And what is the government and EU doing? We will discuss this, and much more.

Please register by 24 October 2017

This event is organized by the Polish Institute for Human Rights and Business, CICERO Center for International Climate Research and FAFO in collaboration with the Polish Ministry for Economic Development and with support of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands  and The Swedish Embassy in Poland .
 

Programme

Setting the scene

9.00     Registration. Welcome tea/coffee

9.30     Welcome and opening of the conference  

 • Joanna Szymonek, Co-founder and Chairperson of the Board, Polish Institute for Human Rights and Business
 • dr Maja van der Velden, University of Oslo

9.40    Opening remarks by Jacqueline Kacprzak, Director, Innovation Department, Ministry of Economic Development of Poland

9.50     Get SMART in 10 minutes - video by Beate Sjåfjell, University of Oslo

10.00   Responsible business conduct and international standards concerning due diligence in supply chain – Presentation by Jacqueline Kacprzak, Ministry of Economic Development of Poland

Practical Challenges

10.20   Social and environmental risk in supply chains and new rules for the electronics sector: What does it all mean for mobile phone production?
Moderator Mark Taylor, Fafo Research Foundation

 • Social and Environmental Risk in the production life-cycle of mobile phones by Dr Maja van der Velden, University of Oslo and SMART project

 • What the new rules mean for companies by Julie Timon, DG Trade, European Commission

 • Mobile phones, Waste Management and Urban Mining by Joost de Kluijver, Director, Closing the Loop

 • Q&A with presenters

 

1145 -12.00    Coffee break

 

Solutions and Tools

12.00 - 12.55   The role of states in ensuring sustainable and ethical supply chains that respect human rights 

  Moderation: Tadeusz Joniewicz, Responsible Business Forum

 • Role of the public procurement:
 • The Swedish perspective by Karin Lonaeus, Nationella Kansliet Hållbar Upphandling;
 • The Dutch perspective by ing. Albert Geuchies, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 • Role of the Export Credit Agencies in ensuring ethical supply chains:
  • Norwegian perspective by Jostein Djupvik, Export Credit Norway

 

13.00 - 14.00 Lunch

 

14.00- 14.55  Supply Chain Due Diligence. How Polish companies integrate human rights concerns into supply chain management.

Moderation: dr. Agata Rudnicka-Reichel, Łódź University, external expert at the   Responsible Business Forum

 • Supply chain in apparel industry - Sławomir Ronkowski, Communications and Sustainable Development Director LPP S.A., Anna Miazga, CSR Coordinator, LPP S.A.
 • Sustainable supply chain is possible - Monika Krawczykowska, SLOGAN

 

15.00 - 16.25

Panel Discussion: Next steps. What is needed to improve sustainability of the supply chains in Poland? Moderation: Joanna Szymonek, Polish Institute for Human Rights and Business

Panelists:

 • Jacquline Kacprzak, Ministers’ Counselor, Coordinator, Unit of CSR and Stakeholders' Affairs, Minister's Office, Ministry of Economic Development
 • Danuta Kędzierska, Social Compliance Auditor, Social Responsibility Standards Manager, TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
 • Magdalena Rzeszotalska, Corporate Communications & CSR Director, Polpharma
 • Joanna Szabuńko, Vice-president, Buy Responsibly Foundation (Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie)
 • Norbert Kusiak, All-Poland Alliance of Trade Unions - OPZZ

 

16.25 - 16.30: Wrap up and conclusions

Refreshments throughout the day and lunch will be provided to all registered participants. Participation is free of charge.

Remember to register by 24 October 2017

 

Contacts

Beata Faracik

Maja van der Velden

Tiina Ruohonen

 

Zrównoważone Łańcuchy Dostaw 

Międzynarodowa Konferencja na temat Zrównoważonych Łańcuchów Dostaw, 27 października 2017 r. w Polsce
 
Data i miejsce: 27 października 2017, 9.00 – 16.15, Ministerstwo Rozwoju, Sala im. Gęsickiej, Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa, Polska (wejście od ul. Wspólnej). 

Dodaj do kalendarza

W czasie gdy zagrożonych jest kilka ‘ograniczeń planetarnych’ (planetary boundaries), których przekroczenie oznaczać będzie trwałe i nieodwracalne zmiany uniemożliwiające zrównoważony rozwój, zrównoważony łańcuch dostaw powinien zajmować centralne miejsce w strategicznych działaniach  przedsiębiorstw i korporacji międzynarodowych. W jaki sposób firmy uwzględniają kwestie zrównoważonego rozwoju w swojej pracy? W jaki sposób, jeśli w ogóle, włączają działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) w swoje strategie biznesowe? Jakie są najczęstsze pułapki i przeszkody jakie napotykają na swojej drodze? Co robi rząd i Unia Europejska? Wszystkie te aspekty oraz wiele innych, będzie przedmiotem naszej dyskusji. 

Prosimy o rejestrację do 24 października 2017. Link do rejestracji znajduje się tutaj

Konferencja jest organizowana przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, CICERO Center for International Climate Research i FAFO, we współpracy z Polskim Ministerstwem Rozwoju oraz przy wsparciu Ambasady Szwecji oraz Ambasady Królestwa Holandii w Polsce.  

W czasie konferencji będzie zapewnione tłumaczenie symultaniczne na język angielski i polski.

Wstępny Program:

9.00 - 9.30  Rejestracja uczestników. Kawa/herbata na powitanie.

9.30 - 9.40  Powitanie uczestników i otwarcie konferencji:

 • Joanna Szymonek, Współzałożycielka i Przewodnicząca Rady Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu
 • dr Maja van der Velden, Uniwersytet w Oslo

9.40 - 9.50  Wystąpienie otwierające  - Hubert Niewadomski, Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Rozwoju

9.50 - 10.00 Get SMART in 10 minutes – nagranie wideo, Prof. dr. Beate Sjåfjell, Uniwersytet w Oslo

10.00 - 10.20   Odpowiedzialne prowadzenie biznesu i międzynarodowe standardy w zakresie należytej staranności w łańcuchach dostaw –  Jacqueline Kacprzak, Ministerstwo Rozwoju

 

Praktyczne wyzwania

10.20 - 11.45   

Jakie znaczenie mają dla produkcji telefonów komórkowych ryzyka społeczne i środowiskowe w łańcuchu dostaw oraz nowe przepisy dotyczące minerałów konfliktowych dla sektora elektronicznego?
Moderator: Mark Taylor, Fafo Research Foundation

 • Ryzyka społeczne i środowiskowe występujące w cyklu życia telefonów komórkowych – Dr Maja van der Velden, University of Oslo i Projekt SMART
 • Co nowe regulacje UE oznaczają dla firm – Julie Timon, Dyrekcja Generalna ds. Handlu, Komisja Europejska
 • Telefony komórkowe, zarządzanie odpadami oraz górnictwo miejskie – Joost de Kluijver, Dyrektor, Closing the Loop
 • Sesja: Pytania i Odpowiedzi

11.45 - 12.00    Przerwa na kawę

Rozwiązania I Narzędzia

12.00 - 12.55  Rola państw w zapewnianiu zrównoważonych i etycznych łańcuchów dostaw, w których respektowane są prawa człowieka

  Moderator panelu: Tadeusz Joniewicz, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 • Rola zamówień publicznych
  • Szwedzka perspektywa –  Karin Lonaeus, Nationella Kansliet Hållbar Upphandling
  • Holenderska perspektywa –  Albert Geuchies, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Norweska perspektywa –  Jostein Djupvik, Export Credit Norway
 • Rola agencji kredytów eksportowych
  • Norweska perspektywa –  Jostein Djupvik, Export Credit Norway

13.00 - 14.00 LUNCH

14.00 - 14.55   W jaki sposób polskie firmy uwzględniają kwestie zrównoważonego rozwoju, w tym praw człowieka, w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Moderator panelu: dr Agata Rudnicka-Reichel, Uniwersytet Łódzki, ekspertka zewnętrzna FOB

 • Łańcuch dostaw w branży odzieżowej – Sławomir Ronkowski, Dyrektor ds. Komunikacji i Zrównoważonego Rozwoju, LPP S.A. i Anna Miazga, Koordynator ds. CSR, LPP S.A.
 • Zrównoważony rozwój w łańcuchu dostaw jest możliwy – Monika Krawczykowska, SLOGAN

 

15.00 - 16.25 Dyskusja panelowa: Co jest potrzebne do poprawy zrównoważenia łańcuchów dostaw w Polsce?

Moderator panelu: Joanna Szymonek, PIHRB

 • Jacqueline Kacprzak, Koordynator Zespołu ds. CSR i Kontaktów z Interesariuszami, Biuro Ministra, Ministerstwo Rozwoju
 • Danuta Kędzierska, Kierownik Standardów Odpowiedzialności Społecznej, Pełnomocnik ds. CSR, TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
 • Magdalena Rzeszotalska, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR, Polpharma
 • Joanna Szabuńko, Wiceprezeska Zarządu, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
 • Norbert Kusiak, OPZZ

16.25 - 16.30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji.

W czasie konferencji zapewnione będą napoje i lunch wszystkim zarejestrowanym uczestnikom.

Uczestnictwo jest bezpłatne.

Rejestracja trwa do 24 października 2017. Link do rejestracji znajduje się tutaj

Kontakt

Beata Faracik

Maja van der Velden

Tiina Ruohonen

Published Sep. 14, 2017 10:06 AM - Last modified July 6, 2018 8:20 AM