Rettslige tilnærminger til ESG i finanssektoren

SMART investorforum inviterer til seminar med fokus på nye reguleringsmessige utviklingstrekk for økt ESG-integrasjon i investeringsbeslutninger. 

Photo by Ilya Gavin on Unsplash

Vi har invitert representanter fra advokatfirmaer og finanssektoren selv til å dele sine perspektiver. Hva gjøres for øyeblikket? Hvordan forbereder advokatfirmaene seg på kommende EU-lovgivning om emnet?

Seminaret tar opp overordnede temaer ved nåværende og fremtidige scenarioer, noen konkrete eksempler, samt fordelene med å ha advokatfirmaene om bord som proaktive partnere for å skape en fremtidig bærekraftig finansiell sektor.

Frokost vil bli servert. 

Program

08.30 Registering og frokost
09.00 Velkommen -  Jukka Mähönen, Universitetet i Oslo
09.10 ‘EU Sustainable Finance - Hvilken betydning har det for kapitalforvaltningsbransjen?’ - Andreas Lowzow og Knut Bergo, Schjødt
09.30 Diskusjon
09.50 Pause
10.10 ‘ESG i transaksjonssammenheng – advokatens rolle’ - Kristin Nordland Brattli og Maria Krog Eik, Wikborg Rein
10.30 Diskusjon
11.00 Seminar avsluttes 

Påmelding

Seminaret er åpent for medlemmer av SMART investor- og næringslivsforum. Dersom du ikke er medlem og kan tenke deg å delta er du velkommen til å melde deg på. Du vil motta bekreftelse på om det er ledige plasser en uke før seminaret. 


Published May 3, 2019 1:57 PM - Last modified May 14, 2019 9:01 AM