Arendalsuka: Finansiell risiko i klimaendringenes tid

SMART og CICERO Senter for klimaforskning inviterer til en samtale om finansiell risiko under Arendalsuka, mandag 14. august. 

Vi sees på Arendalsuka!

Vi er på Arendalsuka - Norges viktigste politiske verksted!

Hvordan håndterer store, internasjonale investorer risiko knyttet til klimaendringer? Og hva med de norske investorene? Vi snakker om dette, og mye mer:

Har investorer blitt mer sofistikert når de vurderer klimarisiko? Hva er de mest fokus på nå? Og hva er egentlig klimarisiko sett fra et investorperspektiv? Hva skjer fremover? Er det norske oljefondet tilstrekkelig beskyttet mot finansiell risiko? Trenger de som forvalter oljefondet et nytt mandat? Og hva skjer internasjonalt? Hva er de endelige anbefalingene til arbeidsgruppen nedsatt av G20-landene på klimarelatert finansiell rapportering og hva vil dette ha å si for investorer?

En samtale mellom Harald Francke Lund (CICERO), Beate Sjåfjell (UiO) og Anne Jortveit (Norsk Klimastiftelse)

Café Det Lindvedske Hus har åpen bar og middagsmeny. Vel møtt! 

Arrangementet er et samarbeid mellom SMART og CICEROs Senter for klimafinans. 

 

 

Organizer

Arendalsuka
Published Aug. 11, 2017 9:30 AM - Last modified Oct. 16, 2018 10:47 AM